Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Bisowska


Zasięgnij porady prawnej

664-134-500

(77) 441-88-22

Świadczymy usługi m.in. w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa pracy
 • prawa handlowego
 • prawa ubezpieczeń

Usługi

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

 • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
 • opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
 • koordynacja prawna procesu przekształceń organizacyjno - prawnych przedsiębiorców
 • zastępowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach,
 • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sadami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, pism procesowych, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism,
 • windykacja należności.

Dla należytego wykonania zlecenia Klienta konieczny jest niezwłoczny, wzajemny przepływ informacji pomiędzy Klientem a Kancelarią o wszelkich kwestiach mających istotne znaczenie dla sposobu wykonania zlecenia. W Kancelarii posługujemy się wszelkimi dostępnymi środkami łączności z klientem (telefon bezpośredni stacjonarny i komórkowy, faks, SMS, e-mail) co umożliwia bieżące świadczenie pomocy prawnej bez osobistego kontaktu z Klientem. Informacje, porady lub konsultacje mogą być udzielane w Kancelarii oraz w siedzibie Klienta.

Kancelaria może świadczyć:

 • stałą pomoc prawną w określonym wymiarze godzinowym za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym,
 • stałą pomoc prawną bez określenia miesięcznego wymiaru godzinowego, realizowaną na podstawie konkretnych zleceń odrębnie rozliczanych,
 • doraźną pomoc prawną wykonywaną na podstawie konkretnego zlecenia Klienta
W naszej Kancelarii znajdziesz pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa handlowego
 • prawa gospodarczego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa pracy
 • prawa ubezpieczeń
 • gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii